marka tescil
Marka Tescili Hakkında Her Şey
Bizi Arayın:0312 433 4346

Marka Tescili Başvuru Aşamaları

Marka Tescili Başvuru nuzun ilk aşaması, usulüne uygun marka başvurusu yapmaktan geçmektedir. Tescil süresince yaşanacak süreçler öncesinde, marka olabilmenin en sağlıklı yolu, markanın tescile uygunluğunun tespit edilmesidir. Bu amaçla, tescil öncesi ön araştırma, benzerlik araştırması, uygunluk araştırması gibi işlemlerin yapılması, markanızın sorunsuz bir şekilde tescil edilebilmesi için faydalı olacaktır.

Bir marka başvurusu, üzerinde karar verilen isim ilgili faaliyet alanında benzer başka bir başvuru olup olmadığı yönünde uygunluk ön araştırması yapıldıktan sonra direkt TPE ye elden evrak teslimi ile veya online olarak gerçekleştirilebilir.

Marka Tescil başvurusu nun ardından Enstitü, başvuru sahibi veya vekiline bir dosya ve evrak kayıt numarası verir. Bu numaralar daha sonra başvurunun akıbetini sorgulamak için ve marka tescil numarasını belirlemek için kullanılır.

Başvuru, evrak memurunca öncelikli olarak şekli yönden incelenir. Şekli noksan (üsülüne uygun dilekçe, dilekçedeki imza, tam yatırılmış ücret(harç) dekontu, KHK ye uygun marka örneği vs) saptanamayan başvurular benzerlik aramasına tabi tutulur.

Benzerlik araması Türk patent Enstitüsünce 6-7 ayı bulabilmektedir. Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’nin belirlediği marka olabilme kriterlerine uygun ve alanında (Nice Sınıfları bazında) benzer olmayan marka, Resmi Marka Bülteninde 3 ay yayınlanır. Bu yayın süresini 3.kişilerin itirazlarına açık askı süresi olarak da düşünebiliriz.

İtiraz harca tabi olup Yayın süresi itirazsız geçen markalar tescillenir. İtiraza uğrayan markalar TPE Yeniden İnceleme ve değerlendirme Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Bu süreçte başvuru sahibinin de itiraza cevap hakkı bulunmaktadır. Yayına itiraz haklı bulunursa başvuru sahibibin; yayına itiraz haksız bulunursa itiraz sahibinin 2 ay içinde harca tabi Karara itiraz hakkı bulunmaktadır. Karara itirazları da yine aynı birim YİDK karara bağlamaktadır. TPE kurul kararı aleyhine olan taraf konuyu yargı zeminine taşıyarak Fikri ve Sınai Haklar Hukuk mahkemelerinde 2 ay içinde dava açabilir. Başvurunun ve tescilin devamına karar verilen markalar, tescil harcı yatırılmak suretiyle tescillenir. Marka koruma süresi, başvurudan itibaren başlamak suretiyle, 10 yıldır.

Marka Tesciliniz ve Marka Tescili Başvuru Aşamaları ile ilgili sorularınız, yanıtlarını bulamadığınız noktalar için bizlere ulaşabilirsiniz.

Leave a Reply

Son yazılar

İletişim Bilgileri
Mithatpaşa Cd. No:8/25 Sıhhiye
06340 Çankaya Ankara
Tel: (312) 433-4346
Mobil:0532 557 7710
Fax: (312) 433-4346
Website: http://markatescilim.com.tr
Email: destek[at]markatescilim.com.tr