marka tescil
Marka Tescili Hakkında Her Şey
Bizi Arayın:0312 433 4346

Müzik ve Sanat Eserlerinde Marka Tescil

Müzik ve sanat eserleri patenti alınacak türden seri üretime elverişli ürünler olmadığından patente konu olmazlar. Bu gibi ürünlerde marka tescil gereklidir. Müzik ve sanat eserlerinde marka tescil ise TPE’nin mal ve hizmet sınıflandırma listesinde her hangi bir sınıfa dahil olmayıp eser sahibinin hakları konusunun kapsamında yer almaktadır.

Müzik ve sanat eserlerinde marka tescil zorunlu mudur?

Kitap ve edebi eserlerden faklı olarak müzik ve sanat eserlerinin marka tescil ihtiyari değildir diğer bir değişle tescil korumasından yararlanabilmesi için tescilin varlığı şarttır. Bunun yanında tescil için bir başvuru yapılmış olması da korumadan yararlanmak için yeterlidir.

Nedir bu korumalar ve nasıl işler?

Müzik ve sanat eserlerinde eser sahibinin eserine dair bir marka tescil belgesi edinmesi, aynı sınıfta yer alan ya da fazlaca benzer nitelikler taşıyan bir ürünün marka tescili alabilmesine engel olur. Bu durum ise eser sahibinin söz konusu ürün üzerinde tekel hakkına sahip olması sonucunu doğurur. Bunun sonucu olarak da eser üzerindeki hakka karşı söz konusu olabilecek her hangi bir tecavüz durumunda eser sahibi cumhuriyet başsavcısına başvuruda bulunma veya dava açma yöntemlerinden birini kullanarak eser üzerindeki hakkını koruyabilir. Bu yöntemlerden dava açma yöntemi haksız rekabet hükümlerine dayandığından mahkemelerce araştırılması gerekir ve sonuç elde etmek uzun sürebilir. Cumhuriyet başsavcısına başvuruda bulunmak ise daha kolay ve hızlı bir hak arama yöntemidir ancak bunun için de ihlal içeren taklit ürünün ve eser sahibinin tescil belgesinin savcıya sunulması gerekmektedir.

Müzik ve sanat eserlerinde marka tescili yapılmasının tescil sahibine sağladığı başkaca yararlar var mıdır?

Tescil ile eser sahibi  ürün üzerinde bir tekel hakkı sağladığı gibi bu ürün eser sahibi için aynı zamanda bir malvarlığı anlamına gelmektedir. Yani bu ürün aynı zamanda eser sahibi için bir maddi gelir elde etme aracıdır ve paraya çevrilebilir bir mal olma özelliği taşır. Dolayısıyla marka tescil edilmiş bir ürün üzerinde rehin hakkı tesis edilebileceği gibi bu gibi ürünler lisans, devir vb. gibi parasal değeri olan hukuki işlemlere de konu olabilir.

Leave a Reply

Son yazılar

İletişim Bilgileri
Mithatpaşa Cd. No:8/25 Sıhhiye
06340 Çankaya Ankara
Tel: (312) 433-4346
Mobil:0532 557 7710
Fax: (312) 433-4346
Website: http://markatescilim.com.tr
Email: destek[at]markatescilim.com.tr